Czy lepiej zatrudniać krótko czy długoterminowo?

Udostępnij:

Wiele firm (szczególnie produkcyjnych) ma okresy, w których potrzebują dodatkowych sił do pracy (zwiększone zapotrzebowanie ze strony klientów firmy, okresy urlopowe, okresy, w których pracownicy częściej biorą zwolnienie chorobowe). Wtedy zatrudnienie krótkoterminowe (sezonowe) jest najlepszym rozwiązaniem. Nie powoduje podniesienia stałych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę czy też zatrudnienia długoterminowego. Oczywiście zatrudnienie krótkoterminowe wiąże się także z trudnościami: niedopasowanie pracowników zatrudnionych na krótki okres czasu, konieczność przeszkolenia ich, duża rotacja takich pracowników. Każda firma powinna przeanalizować za i przeciw i zdecydować jakie rozwiązanie (zatrudnienie długoterminowe czy krótkoterminowe) jest dla nich korzystniejsze.

Praca biurowa to zwykle praca, która wymaga dłuższego przygotowania i wdrożenia pracownika. Pracownicy biurowi najczęściej zatrudniani są w oparciu o umowę o pracę i jest to zatrudnienie długoterminowe. Coraz częściej zdarzają się także tutaj umowy cywilnoprawne. Zakładają one określone warunki i zasady współpracy. Także coraz częstszym zjawiskiem (w przypadku współpracy długoterminowej – zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej) jest rozwiązanie związane z telepracą (pracą zdalną). Pracownicy mają określone cele do zrealizowania, zadania, z których mogą się wywiązać i KPI, za które są rozliczani. Pracodawca w związku z tym jest w stanie weryfikować ich wykonanie niezależnie czy są oni w biurze, czy też pracują z domu lub innych miejsc.

To jakie rozwiązanie wprowadzić w firmie zależy od jej specyfiki, kultury pracy, wdrożonych narzędzi zarządzania personelem oraz wielu uwarunkowań.

Socialmedia

Warte uwagi

Jak sprawdzić kandydata do pracy?

Weryfikacja kandydatów do pracy (proces selekcji) często jest procesem skomplikowanym ze względu na ryzyka jakie wiążą się z zatrudnieniem nieodpowiedniej osoby; finansowe, emocjonalne...