Czy lepiej zatrudniać krótko czy długoterminowo?

Udostępnij:

Wiele firm (szczególnie produkcyjnych) ma okresy, w których potrzebują dodatkowych sił do pracy (zwiększone zapotrzebowanie ze strony klientów firmy, okresy urlopowe, okresy, w których pracownicy częściej biorą zwolnienie chorobowe). Wtedy zatrudnienie krótkoterminowe (sezonowe) jest najlepszym rozwiązaniem. Nie powoduje podniesienia stałych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę czy też zatrudnienia długoterminowego. Oczywiście zatrudnienie krótkoterminowe wiąże się także z trudnościami: niedopasowanie pracowników zatrudnionych na krótki okres czasu, konieczność przeszkolenia ich, duża rotacja takich pracowników. Każda firma powinna przeanalizować za i przeciw i zdecydować jakie rozwiązanie (zatrudnienie długoterminowe czy krótkoterminowe) jest dla nich korzystniejsze.

Praca biurowa to zwykle praca, która wymaga dłuższego przygotowania i wdrożenia pracownika. Pracownicy biurowi najczęściej zatrudniani są w oparciu o umowę o pracę i jest to zatrudnienie długoterminowe. Coraz częściej zdarzają się także tutaj umowy cywilnoprawne. Zakładają one określone warunki i zasady współpracy. Także coraz częstszym zjawiskiem (w przypadku współpracy długoterminowej – zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej) jest rozwiązanie związane z telepracą (pracą zdalną). Pracownicy mają określone cele do zrealizowania, zadania, z których mogą się wywiązać i KPI, za które są rozliczani. Pracodawca w związku z tym jest w stanie weryfikować ich wykonanie niezależnie czy są oni w biurze, czy też pracują z domu lub innych miejsc.

To jakie rozwiązanie wprowadzić w firmie zależy od jej specyfiki, kultury pracy, wdrożonych narzędzi zarządzania personelem oraz wielu uwarunkowań.

Socialmedia

Warte uwagi

Czy lepiej zatrudniać krótko czy...

Wiele firm (szczególnie produkcyjnych) ma okresy, w których potrzebują dodatkowych sił do pracy (zwiększone zapotrzebowanie ze strony klientów firmy, okresy urlopowe, okresy, w których...