Jak napisać list motywacyjny? – 6 porad

Udostępnij:

Prezentujemy 6 porad Janusza Stempka, którymi warto się kierować podczas pisania listu motywacyjnego.

Zasada 1.

Struktura listu motywacyjnego to podział na 3-4 akapitów, które nie powinny zawierać więcej niż jedną stronę. Przykład struktury w podziale na paragrafy, które zapierają po trzy-cztery zdania odpowiadające na pytania:

  1. Dlaczego jestem odpowiednią osobą na to stanowisko i dla tej firmy?
  2. Co potwierdza zawartą wcześniej tezę – doświadczenia, edukacja, rozwój?
  3. Co w sposób szczególny jest dla mnie ‘motorem napędowym’ aby ubiegać się o to stanowisko?
  4. Jakie kompetencje świadczą o tym, że zrealizuję pokładane oczekiwania?  

Zasada 2. Dopasowanie

Dopasuj list motywacyjny do konkretnej oferty. Pokaż zgodność twoich motywów z oferowanym stanowiskiem. Motywacja to energia, inspiracja do pełnienia opisanej roli a nawet pasja w wykonywaniu niektórych działań. Przemyśl swoje prawdziwe motywy, nie staraj się tworzyć fasadowych motywacji kiedy dominującą jest finansowa, ale jeżeli zastanowisz się głębiej, z pewnością nie jedyna. W wielu przypadkach nie jest też dominującą wśród innych motywów.

Jeżeli opis stanowiska jaki poznałeś w internecie pokazuje Ci że możesz wykorzystać nabyte wcześniej kompetencje i kwalifikacje – napisz o tym wprost.

List motywacyjny – przykłady dopasowania:

Przykład 1: „Aktualne ograniczenie skali projektów w mojej firmie powoduje, że Państwa oferta jest dla mnie atrakcyjną z powodu przedsięwzięć realizowanych dla przemysłu automotive. Odpowiadałem za instalacje systemu ITC między innymi w firmie Toyota i Fiat”.

Przykład 2. „Uczestnictwo w międzynarodowych projektach automatyzacji procesów logistycznych przygotowało mnie do pełnienia funkcji kierownika magazynu zgodnego z Państwa opisem zamieszczonym w internecie.”

Zasada 3. Precyzja

Zamieszczaj konkretne informacje – głównie te, które mają związek z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu lub w innych materiałach jakie Ci przekazano. Nie rozpisuj się – w dzisiejszych czasach ważna jest skondensowana informacja (przynajmniej na tym etapie rekrutacji i selekcji). Nie powielaj informacji które zawarte są w CV. Zbyt duża ilość informacji może być czynnikiem który powoduje, że przy czytaniu rekruter nie będzie mógł skoncentrować się na kluczowych aspektach lub nie zapamięta podstawowych wyróżników.

Zasada 4. Nie koloryzuj

Warto bazować na dostępnych informacjach, zarówno tych jakie zostały zamieszczone w oficjalnych komunikatach, jak i tych które dostępne są na stronach internetowych lub pozyskanych od pracowników firmy. Nie warto np. pisać o ogromnych możliwościach rozwoju jakie daje nowe stanowisko (nota bene nie zostały doprecyzowane w ogłoszeniu), jeżeli naszą motywacją jest poświęcenie większej ilości czasu rodzinie. Nowe stanowisko pracy zlokalizowane jest 20 a nie 240 km od naszego miejsca zamieszkania, i to może być kluczowym motywem. Warto pamiętać, że rekruter będzie odnosił się i w czasie rozmowy weryfikował zawarte informacje w liście motywacyjnym.

Zasada 5. Zaakcentuj kwalifikacje i kompetencje

Profesjonalny list motywacyjny powinien wskazać również na kluczowe kompetencje jakie będą wspierały sukces kandydata na nowym stanowisku pracy. Tu powinniśmy uwzględnić umiejętności które mają związek ze stanowiskiem, na które aplikujesz, np.; języki oprogramowania, systemy baz danych, zarządzanie infrastrukturą IT w strukturach rozproszonych itp.

Zasada 6. Eliminuj copy&paste

Jeżeli ten sam list motywacyjny bez dopasowania do oferty będziesz wysyłać do tych samych pracodawców, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie odrzucony. Być może część informacji będzie się zgadzała z kilkoma ogłoszeniami, ale precyzyjnie je wybierz a pozostałe dopasuj zgodnie z rzeczywistymi Twoimi motywami.

Socialmedia

Warte uwagi

Jak stworzyć dobry opis stanowiska?

Dobrze skonstruowany opis stanowiska pracy (OSP) ma zastosowanie w wielu procesach zarządzania. Począwszy od rekrutacji i selekcji, wdrożenie pracownika aż do wartościowania. Dla potrzeb...